Opettajan portfolio opettajuudesta, Tapio


Opettajan koulutus


Pedagoginen koulutus

Erityistä tukea tarvisevan oppijan kohtaaminen 2010
Ryhmä ohjaajana, ryhmän dynamiikka 2011
Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2012

Hankkeet ja kehittäminen

Autosähkötekniikan oppimisympäristön kehittäminen 2008
AutoOsaaja, autoalan koulutuksen kehittämien, Opetushallitus 2010
TOPIAS työssäoppimisen kehittäminen, EU 2010
AmmattiOte, videomateriaalin käyttö ammatillisessa koulutuksessa, Opetushallitus 2011
Kiltakoulut.fi, ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöhanke, Opetushallitus 2012
Kiltakoulut2, ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöhanke, Opetushallitus 2013


Koulutus substanssiin

Ajoneuvoasentajan ammatillinen perustutkinto 2003
Sotilaskuljettaja BECE
Insinööri AMK auto- ja korjaamotekniikka 2008
Kylmäalan pätevyyskoulutus autoalalle 2011
Automekaanikon erikoisammattitutkinto 2012
Mitsubishin, Skodan ja Toyotan merkkikohtaisia koulutuksia

Tunnustukset
Pirkanmaan ammattiopiston henkilöston valitsema vuoden 2012 Pedapositiivari
Kiltakoulujen palkitsema Vuoden Kilta 2013 (yhdessä opiskelijoiden kanssa)
Extreme Car Show vuoden paras projekti 2013 (yhdessä opiskelijoiden kanssa)

Opettajan käyttöteoria

Käyttöteoria tarkoittaa opettajan omaa toiminnallista näkemystäsi opetus- ja ohjaustyöskentelyssä. Opettajan käyttöteoria kehittyy jatkuvasti ja sitä on tarkoitus päivittää säännöllisesti.

Ihmiskäsitys
Ihmiskäsitykseni on melko humanistinen ja keskityn kasvattamaan opiskelijoita ammatin lisäksi myös ihmisenä. Olen melko kriittinen omaa opettamistani kohtaan ja tunnen olevani velvollinen antamaan opiskelijoille hyvän opetuksen. Olen opiskelijan kanssa demokraattisessa yhteistyössä, enkä kaipaa autoritäärisiä rakenteita työhöni.
Haluan, että opiskelijat luottavat minuun ja uskon luottamuksen rakentuvan parhaiten ilman opettajan auktoriteetin korostamista. Kun saan ansaittua opiskelijoiden luottamuksen, niin välillemme rakentuu luottamukseen perustuva auktoriteetti. Haluan opetuksessani olla opiskelijan työtoveri ja eettisesti läheinen. Mielestäni opettajan yhtenä tärkeimpänä työnä on opiskelijan itsetunnon ja ammatillisen moraalin kasvattaminen. Yritän opetuksessani ottaa huomioon opiskelijan kasvattamisen vastuuseen omasta työstään.

Tietokäsitys
Kannustan opiskelijoita tiedon kriittiseen käsittelyyn ja tuon opetukseen tilanteita joissa kyseenalaistan omaa tietoani ja tietämystä. Haluan näyttää opiskelijoille, että oma ammattitaitoni rakentuu teknisen tiedon hankintaan ja käsittelyyn, eikä niinkään tiedon omistamiseen. Tieto on muuttuvaa, eikä tietoa saa koskaan julistaa staattiseksi. Olen huono tuomitsemaan ketään väärästä tiedosta, vaan mieluummin kannustan ajattelemaan asioita uudelleen. On tärkeää, että ihminen oppii myöntämään, ettei tiedä asiaa ja opettajalle se on osa ammattitaitoa. Oikean ja väärän tiedon käsitteet ovat minulle vaikeita asioita käsitellä, onko minusta tuomitsemaan tietoa vääräksi?
Oppikirjat ja ennalta tehty sähköinen materiaali ovat opetuksessani osittain tiedon tukena, mutta pyrin joskus tietoisesti välttämään niitä. Painettu opetusmateriaali ei mielestäni palvele nykypäivän opetusta, mutta joskus ammatillisen tiedon perusteiden opiskeluun kirja on paras vaihtoehto. Verkko-opetuksen tehokkuus ilmenee vasta silloin kun opiskelijan pohjatieto on rakentunut ja hän pystyy itsenäiseen opiskeluun. Haluan, että opiskelijan tieto rakentuu ymmärryksen pohjalta. Kun oppija ymmärtää, tapahtuu merkityksellistä tiedon rakentamista.

Oppimiskäsitys
Pidän omaa oppimiskäsitystäni melko kognitiivisena, mutta suurilta osin silti konstruktivistisena. Opetukseni pohjautuu vanhan opitun tiedon ja uuden yhdistämiseen. Tärkeimpänä asiana opetuksessa pidän sitä, että opiskelija ymmärtää asian ja osaa ymmärtämisen avulla konstruktoida tietoaan. Ulkoa opeteltu tieto ei oppimiskäsitykseni mukaan ole juuri minkään arvoista tietoa ammatillisen osaamisen kannalta.
Pidän tiivistä sosiaalista vuorovaikutusta opiskelijoiden kanssa tärkeänä välineenä opetuksessa. Opiskelijoiden välille sekä itseni ja opiskelijoiden välille yritän saada aikaan ammatillista vuoropuhelua, jonka tuloksena syntyy oppimista. Opiskelijoiden motivaation herättämiseksi saatan opetuksessani aloittaa kurssin käsittelemällä jo kurssin ensimmäisillä tunneilla vaikeimman asian tai ydinsisällön ja siitä eteenpäin tunnit työskennellään siten, että rakennetaan osaamista tämän asian ratkaisuun. Yritän pitää opetuksen yksilöllisenä, vaikka opiskelijoita johdan ryhmäytymään ja vuoropuheluun.