Moottorinohjausjärjestelmät


Teoriaopetuksen aiheet
Kerrataan moottorien mekaaninen toimintaperiaate ja opiskellaan anturikohtaisesti moottorinohjaus, sekä polttonestejärjestelmät.
 • Ottomoottori
 • Dieselmoottori
 • Wankel-, sähkö-, hybridimoottori

Arvioitavat harjoitustyöt
 • Harjoitus 1
 • Harjoitus 2
 • Harjoitus3

Teoriakokeet

 • Koe kurssin lopulla sisältöna periaatteen ymmärtäminen

Opetuksessa käytettävät opetusmateriaalit/aineistot
 • DaimlerChrysler moottorinohjaus CBT 1 ja 2
 • AD-AC 300 tunnistimet ja toimilaitteet
 • Ford eLeaning
 • Paperimateriaalit Audi, Citroen, Ford

Opinnäytetyöportfolion työt
 • Harjoitustyömateriaali koostetaan portfolioon