Opetuksen toteutussuunnitelman sisältö

Teoriaopetuksen aiheet

Asiakaspalvelu ja myyntityö
Korjaamoliiketoiminnan peruskäsitteet
Asentajan tekemän lisämyynnin merkitys korjaamon taloudelle
Huoltoneuvonta
AUNE-ehdot
Työmääräys (Autofuturin käyttö+ maalari/kori Wincabas)
Huolto- ja korjausohjeiden käyttö
Opintojaksolla harjoitellaan käyttämään seuraavia tietokantoaja, Autodata, Workshopdata, Toyotan ja Fordin merkkikohtaiset tietokannat)

Teoriaopetuksen arvioitavat harjoitustyöt

Harjoitustyöt

Teoriakokeet

Kurssin aikana järjestetään teoriakoe AUNE-ehdoista, työmääräyksen teosta ja tiedonhankintaohjelmien käytöstä

Arvioinnin toteutustavat

Arviointiin koostuu harjoitustöistä ja teoriakokeesta (arviointiasteikko 1-3)

Opetuksessa käytettävät opetusmateriaalit/aineistot

Korjaamon toimintaprosessin kuvaus
Autofutur
Autodata
Workshopdata
Ford Etis
Toyota service information
AUNE-ehdot
(Wincabas)

Opinnäytetyöportfolion työt

Harjoitustyöt