Määräaikais-katsastustarkastukset


Lähiopetuksen aiheet
Ajoneuvon kunnon tarkistaminen määräaikaiskatsastusta varten
Katsastuksen arvosteluperusteet
Katsastustarkistuslomake

Arvioinnin toteutustavat
Harjoitustyöt 50% työsalityöskentely 50%

Opetuksessa käytettävät opetusmateriaalit/aineistot
Katsastuksen arvosteluperusteet
OTAVA: Auto- ja kuljetusalan perusoppi 1
Ford eLearning


Opinnäytetyöportfolion työt
Katsastustarkastusharjoitustyö
Pakokaasumittausharjoitus
OBD-mittausharjoitus