Asentajakillan tavoitteet tulevalle vuodelle


Hankkeen tavoitteet:

- käynnistää Asentajakilta ja luoda malli, jota voidaan jatkossa soveltaa muiden ajoneuvoasentajaryhmien opetuksessa

- luoda Asentajakilta-periaatteiden

- rakentaa Asentajakilta-sivuston

- saada opiskelijat reflektoimaan oppimista blogeissaan (blogi on opiskelijan opinnäytetyö/oppimispäiväkirja)

- tehdä opetusta läpinäkyväksi ja parantaa opetuksen laatua

- jakaa kollektiivisesti tietoa laitteiden välityksellä ja arkipäiväistää TVT-laitteiden käyttö osana oppimisympäristöä

- rakentaa vertaisoppimisen ja mestari-oppipoikamallit ajoneuvoasentajan koulutukseen (tuutorit 4 kpl)

- käyttää opettajan ja opiskelijoiden tekemiä videoita opetuksen apuna

- ottaa QR-koodit osaksi oppimisympäristöä

- levittää Kiltakoulu-periaatetta muihin oppilaitoksiin ja eri opintoaloille, sekä saada yhteistyökumppaneita toisesta oppilaitoksesta

- lisätä oppijoiden motivaatiota ja opiskeluhalukkuutta käyttämällä nuorille mieleisiä ja tuttuja välineitä

- rakentaa oppimisympäristö, joka tukee yrittäjämäisen työskentelyn oppimista

- tuoda projektimainen työskentely osaksi autoalan opetusta