Teoriaopetuksen aiheet
 • Auton eri osakokonaisuudet (moottori, kori, alusta ja voimansiirto)
 • Jarrujärjestelmien toiminnan perusteet ja jarrunesteet
 • Neli- ja kaksitahtimoottoreiden toimintaperiaate
 • Diesel, otto ja hybridimoottoreiden erot, polttonesteet
 • Moottorin rakenne, koneistot ja osien nimitykset
 • Voitelujärjestelmä ja öljyt
 • Jäähdytysjärjestelmä
 • Voimansiirtojärjestelmien perusteet
 • Kytkin
 • Vaihteistot
 • Vetoakselit
 • Korirakenne ja passiiviset turvajärjestelmät

Lähiopetuksen ulkopuoliset opinnot
 • Ajoneuvolainsädäntö
 • Tuntien aiheiden kertaus
 • Koeasioiden kertaus
 • Jonkin opintojakson osion esitelmä

Teoriaopetuksen arvioitavat harjoitustyöt

Teoriakokeet
1. Teoriakoe ja mahdolliset välikokeet
Arvioinnin toteutustavat

Loppukoe 50% arvosanasta välikokeet ja harjoitustyöt 50% (kaikki saman arvoisia eli esim. 5 työtä on á 10%)

Opetuksessa käytettävät opetusmateriaalit/aineistot
Opiskelijoiden aineistot:
OTAVA: Auto- ja kuljetusalan perusoppi 1
Ford eLearning (moodlessa)

Opettajan aineistot edellisten lisäksi:
OTAVA: auto ja kuljetusalan perusoppi 1-6

Opinnäytetyöportfolion työt
Kaikki kurssin aikana tehdyt harjoitustyöt


Opintojaksopalautteen kerääminen
Opintojakson opettaja kerää ja käsittelee palautteen.