Asentajakilta

Toiminnan periaatteet ja vaatimukset


Asentajakiltatoimintaa on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa eri oppilaitoksiin ja opetusryhmiin. Tällä hetkellä PIRKOssa yksi opetusryhmä toimii Asentajakiltaryhmänä, mutta tavoitteena on saada seuraavana vuonna uusi opettaja ja ryhmän sitoutumaan toimintaan. Asentajakilta Original vastaa siitä, että mukaan toimintaan hyväksytään vain vaatimukset täyttäviä oppilaitoksia ja opettajia.

Opettajalta vaadittavat ominaisuudet:

Vapaaehtoisuus
Yrittäjämäinen asenne työntekoon
Sosiaalisen median luku- ja käyttötaidot
Hyvä pelisilmä ja sosiaaliset taidot
Vahva oman alan substanssin osaaminen
Halu oppia uutta ja tiedonjano
Halu kokeilla opetuksessaan uusia menetelmiä
Työnjohtotaidot
Uskallus antaa opiskelijoille vastuuta
Kannustava asenne opiskelijoita, sekä opettajia ja muuta oppilaitoksen henkilökuntaa kohtaan
Halu tehdä opetuksestaan läpinäkyvää ja jakaa tietoa avoimesti

Oppilaitokselta vaadittavat ominaisuudet:

Tuki sosiaalisen median käyttöönottamiseksi
Riittävä luottamus opettajan ammattitaitoon
Mahdollistaa opettajan parhaaksi valitsemien laitteiden hankkiminen ja nykyaikaistaminen
Mahdollistaa oppimisympäristön kehittäminen
Oppilaitoksen johdon tuki opetuksen kehittämiseen
Tehdystä työstä maksetaan
Mahdollistaa työnjaolla opettajalle todellinen mahdollisuus ryhmänohjaukseen

Opiskelijoilta vaadittavat ominaisuudet:

Vapaaehtoisuus
Oikea asenne opiskeluun
Halu oppia uutta ja kova tiedonjano
Kynä, vihko ja kirja=laite, blogi ja wiki+moodle
Sosiaalisen median luku- ja käyttötaidot
Halu yrittäjämäiseen työskentelyyn